De behandeling

Biomechanisch onderzoek heeft inzicht gegeven in de functie van de meniscus. De artroscopische techniek maakte een genuanceerde indeling in verschillende soorten meniscusletsels mogelijk.
Meniscusletsels worden ingedeeld in traumatisch letsels; radial, oblique, flap (of papegaaienbekscheur), verticale lengte, bucket handle of complex letsel, flapscheur.
 

 Er zijn verschillende type degeneratieve meniscus scheuren

de rode pijl geeft calcium deposits of wel chondrocalcinosis aan  

 en de scheur kan incompleet zijn; niet van het bovenoppervlak naar het
onderoppervlak van de meniscus doorlopen

Verder wordt de meniscus nog ingedeeld in verschillende zones. Deze zones geven aan hoe ver de scheur van het kapsel verwijderd is. Zone 1 is het goed
doorbloede gedeelte van de meniscus, zone 2 bevat de grens tussen wel en niet doorbloed, zone 3 is niet doorbloed. Een meniscusletsel in deze zone kan
dus niet genezen (ACL staat voor voorste kruisband, PCL voor achterstekruisband).

en de meniscus wordt ingedeeld naar voor, midden of achterhoorn.

In de onderste illustratie kunnen wij in het operatieverslag aangeven waar de scheur zit 

Wanneer een scheur in een meniscus wordt vastgesteld is de eerste vraag die gesteld moet worden kan deze mensicusscheur gehecht worden en als dat zo is dan moet dat ook met de patiënt worden besproken. Als de meniscus niet gehecht kan worden dan moet het verwijderen van de scheur (partiële meniscectomie) aan de orde komen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat een scheur in de meniscus ook spontaan kan genezen. Dit zijn meestal de scheuren waarbij de meniscus los van het kapsel is gescheurd. Ligt de meniscus goed op de plaatst dan zal deze scheur in zes weken tijd genezen.

Behandeling degereratieve meniscusletsels
In een groot Nederlands onderzoek is duidelijk geworden dat behandeling van degeneratieve meniscusletsel met fysiotherapie, pijnstilling en soms een injectie in de knie het zelfde resultaat geeft als een artroscopie met verwijdering van de degeneratieve meniscus. Daarom is terughoudendheid geboden bij patiënten boven de 50 jaar om een artroscopie te doen.

Advies behandeling degeneratieve meniscus>

Succes percentages behandeling meniscus
Een lengtescheur in het perifeer doorbloede gedeelte van de meniscus kan met een goed resultaat worden gehecht. Het succespercentage van meniscus hechten in een stabiele knie zonder bandletsel ligt tussen de 70-95%. Wanneer een meniscus gehecht wordt in een instabiele knie dan dalen die percentages met 30% tot 70%. Is er een voorste kruisbandruptuur die hersteld wordt en een hechtbare meniscus dan zijn de succespercentages voor de meniscus genezing aanzienlijk beter circa 90%. Wordt er afzonderlijk naar de buiten of binnen meniscus genezing gekeken dan geneest de buitenmeniscus beter dan de binnenmeniscus, respectievelijk 90% en 70%. De percentages genezing van de meniscus nemen verder toe wanneer gelijktijdig met de meniscushechting de voorste kruisband wordt hersteld. De keuze meniscushechting of partiële meniscectomie hangt af van de locatie, de mate van beschadiging, de lengte, de stabiliteit van de meniscusscheur en het activiteitenniveau van de patiënt.

Resultaten Meniscushechting
De orthopeed behandelt meniscusletsels tegenwoordig via een artroscopische techniek. De laatste inzichten laten zien dat meniscushechtingen op langere termijn betere klinische en radiologische resultaten geven in vergelijking met het verwijderen van het gescheurde gedeelte van de meniscus, echter niet alle meniscusletsels kunnen gehecht worden. De beste resultaten van een meniscushechting zijn te verwachten bij een verticale lengtescheur in het doorbloede buitenste gedeelte van de meniscus. Op een voor de operatie gemaakte MRI kan over de hechtbaarheid al een redelijke indruk verkregen worden.
De nabehandeling van een meniscushechting verloopt anders dan na het gedeeltelijk verwijderen van de meniscus. Na een meniscushechting mag de patiënt de eerste zes weken gedeeltelijk belasten en de knie niet verder buigen dan 90º. Soms wordt een kniebrace voorgeschreven om de hechting te beschermen.

Nieuwe inzichten orthopeden
Nog veel orthopeden denken niet aan hechten en voeren altijd een partiële meniscectomie uit.Door deze nieuwe inzichten moeten orthopeden anders gaan denken: bij de operatie moet de orthopeed beoordelen of de meniscus hechtbaar is.Kan de meniscus gehecht worden dan moet dat gebeuren. Kan de meniscusscheur niet gehecht worden dan moet een partiële meniscectomie uitgevoerd worden. Na een partiële meniscectomie mag de patiënt op geleide van de klachten direct na de operatie gaan belasten.

All inside hechtingen
Een meniscushechting kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meniscus kan via een zogenaamde inside-out , outside-in en all inside techniek gehecht worden, met behulp van verticale, horizontale hechtingen of verschillende implantaten. De verticale hechting is het sterkst gevolgd door de horizontale. De oudere implantaten om de meniscus te hechten zijnminder sterk dan de hechtingen en ze kunnen synovitis en kraakbeenschade geven. Inmiddels zijn er derde generatie all inside hechtingen op de markt. Deze all-inside hechtingen combineren de eigenschappen van een implantaten met hechtdraden. Waardoor ze makkelijk en snel zijn in te brengen. Uiteraard zijn ze wel weer duurder dan alleen een hechtdraad.
Wanneer een inside-out of outside- in meniscushechting wordt uitgevoerd geeft vrijleggen, via een kleine posteromediale of posterolaterale incisie, afhankelijk of respectievelijk de mediale dan wel laterale meniscus gehecht wordt, van het achterste kapsel een sterke reductie van het aantal vaat en zenuwletsels.
Niet alle meniscusletsels hoeven te worden geopereerd. Ook spontane genezing van een meniscusletsel in het doorbloede gedeelte komt ook voor. Meestal is dit een kleine scheur, van 1 tot 2 cm, op de overgang tussen gewrichtskapsel en meniscus.

video van all inside hechting van een gescheurde laterale meniscus.

All inside hechting laterale meniscus

Stroomdiagram voor de behandeling van meniscusletsels.

Klik op deze link om het stroom diagram  te zien

Dit stroomdiagram komt uit de richtlijn artroscopie van de knie 2019 en geeft aan; denk eerst aan hechten en dan pas meniscusweefsel verwijderen.

De link naar het complete document staat hieronder.

Richtlijn artroscopie van de knie