Meniscusprothese

Een alternatief voor een meniscustransplantatie is een meniscusprothese en een meniscusimplantaat (zie verder elders op deze site)

De Trammpolin meniscusprothese bevindt zich nu in de fase van klinisch onderzoek. Hier ging bijna tien jaar academisch onderzoek met de meniscusprothese aan vooraf. Er zijn uitgebreide biomechanische onderzoeken uitgevoerd, talrijke computersimulaties gedaan en een dierexperimentele studie leverde belangrijke kennis op. Hierover zijn ondertussen meerdere proefschriften verschenen.

Net als een donormeniscus vervangt een meniscusprothese de gehele meniscus.

De Trammpolin® is een meniscusprothese waarvan de vorm gebaseerd is op de originele meniscus, zie afbeelding. De prothese is gemaakt van thermoplastisch polycarbonaat polyurethaan (PCU), een niet-afbreekbaar kunststof van medische kwaliteit.

Het doel van de Trammpolin® mediale meniscus prothese is om de functie van de natuurlijke meniscus te herstellen door:

  • het bieden van pijnverlichting in de knie met een verminderde mediale meniscusfunctie
  • de belasting op het kniegewricht te herverdelen

Zo kunnen pijnklachten die veroorzaakt worden door knieartrose worden verminderd. Een ander mogelijk voordeel van de Trammpolin® is dat plaatsing van een totale knieprothese wordt uitgesteld.

De Trammpolin® mediale meniscus prothese wordt in de knie op de bovenkant van het scheenbeen geplaatst. De prothese wordt vastgezet met tape en schroeven met behulp van specialistisch instrumentarium. De prothese functioneert dan als een nieuwe schokbreker tussen dijbeen en scheenbeen.

In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Er kunnen in totaal 10 patiënten deelnemen. Voor deze klinische studie is goedkeuring verleend door de Medisch Ethische Toetsingscommissie METC Oost Nederland en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Belangrijke criteria voor deelname aan de AIR2-studie naar de veiligheid en prestatie van de meniscusprothese, zijn: 

  • U ervaart kniepijn
  • U heeft tenminste 6 maanden geleden een operatie ondergaan waarbij (een gedeelte van) de binnenmeniscus is verwijderd
  • U heeft geen vergevorderde kraakbeen slijtage aan de binnenzijde van de knie
  • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 70 jaar

Er zijn vanzelfsprekend nog meer criteria. Deze worden met potentiële kandidaten doorgenomen door deskundigen uit de deelnemende ziekenhuizen. Heeft u interesse en voldoet u aan de bovenstaande studiecriteria? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat de studie aanbiedt via onderstaand contactformulier. Uw gegevens worden volgens voorschriften van de privacywetgeving bewaard.

LET OP: Trammpolin® is nog niet goedgekeurd voor commerciële doeleinden en mag alleen binnen klinisch onderzoek gebruikt worden.

Zowel voor als na de operatie worden diverse vragenlijsten ingevuld, vergelijkbaar aan de scorelijsten bij de meniscustransplantatie patiënten.

Wilt u deelnemen aan de studie, klik dan op deze link