Meniscusprothese

Een alternatief voor een meniscustransplantatie is een meniscusprothese en een menscus implantaat

De meniscusprothese bevindt zich in een experimentele fase. Er zijn uitgebreide dierexerimentele onderzoeken gedaan en inmiddels zijn er een aantal proefschriften over verschenen. Net als een donormeniscus vervangt een meniscusprothese de gehele meniscus.

Het meniscus implantaat vervangt niet de gehel emniscus , maar wordt ingehecht en het nog resterend deel van de meniscus. men spreek dan ook wel van substitutie van de meniscus. Substitutie omdat een defect dat door het verwijderen van een deel van de meniscus is ontstaant wordt opgevuld met he timplantaat. Dit implantaat is poreus en er kan theoretische weefsel ingroeien. Kortom het meniscusimplantaat wordt in het overgebleven gedeelte van de meniscus ingehecht aan zowel de voor- en achterhoorn als aan de rand. Zijn de voor- en achterhoorn van de eigen meniscus afwezig dan kan deze techniek niet worden toegepast en moet een meniscustransplantatie worden uitgevoerd.

Het meniscus implantaat moet over de volgende eigenschappen beschikken: Het moet volledig congruent zijn aan de gewrichtsoppervlakken en moet over dezelfde mechanische eigenschappen beschikken als de eigen meniscus.

Er zijn inmiddels 2 meniscusimplantaten ontwikkeld. Het CMI ( Menaflex) is een uitdierlijke pezen verkregen matrix bestaande uit collageen type 1 vezels. Dit product heeft in 2008 de goedkeuring van de American Food and Drug Aministration (FDA) gekregen. Het andere meniscusimplantaat is ActifitM. Dit is een uit polymeren bestaande biodegradeerbare matrix. Er is nog geen product erkenning voor.

In Belgie wordt op kleine schaal dit laatste meniscusimplantaat ingebracht, maar er zijn geen vergelijkende studies gestart. Overigens is het opmerkzaam dat het materiaal voor de meniscusprothese een nederlands productie is, maar hier nog niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars en mede daardoor nog niet wordt toegepast. Terwijl er wel een paar gevallen zijn die er voor in aanmekring kwamen, in Nederland het niet vergoed kregen en vervolgens in Belgie de operatie ondergingen en dat het daar wel door de nederlandse zorgverzekeraar vergoed werd. Een onbegrijpelijke situatie die niemand kan uitleggen.

De afdelingen Orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden en de Universitair Medisch Centra Nijmegen en Groningen zijn bezig geweest met het opzetten van een goede studie om de effectiviteit van een meniscus implantaat te beoordelen. Echter van de beide firma’s die een meniscus implantaat leveren wilde niet mee werken aan een studie waarbij gerandomiseerd de ene patiënt de voorbereiding en het implantaat kreeg en de andere patiënt allen de voorbereiding om het implantaat in te brengen. Deze studie gaat er dus niet van komen, maar zou juist wel de enige methode zijn om de effectiviteit aan te tonen. Uit de literatuur weten we dat de complicaties bij meniscus implantaten onder gerapporteerd lijken te worden.  www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/pubmed/25324226