Nabehandeling Trammpolin Meniscus

Hier vind je de richtlijn over de nabehandeling van de Trammpolin meniscus

Fase I

Doelen:

• 1e 4 weken 50% belasten en daarna uitbreiden o.g.v. reactiviteit van de knie

• Range Of Motion (ROM) oefenen o.g.v. pijn / zwelling / stijfheid (reactiviteit) van de knie

• Goede patellamobiliteit

• Streven naar een normaal looppatroon met gebruik van krukken

• Aandacht voor spierlengte, spierkracht en spiercontrole van gluteealmusculatuur, tractus, quadriceps, hamstrings, en triceps sureau

• Active heel raise na zes weken

Week 1: onmiddellijk postoperatief – dag 7

• Compressieverband (verwijderen na 2 dagen)

• Na het verwijderen van het compressieverband starten met koelen middels ijskompres om zwelling en ontstekingsreactie tegen te gaan; RICE (Rise Ice Compression Elevation)

• Starten met looptraining met krukken (max. 50% belasten, gedurende 4 weken)

• Starten met passieve / geleid actieve ROM oefeningen binnen de pijngrens, zoals heel slides & extensiemobilisatie middels “towel stretch”

• Patellamobilisaties

• Quadricepsactivatie, onbelast met gestrekt been: neuromusculaire controle

Week 2: dag 7 – dag 14

• Voortzetting van de maatregelen ter controle van ontstekingsreactie en zwellingen; RICE

• Uitbreiden van de ROM oefeningen zowel actief, actief-ondersteund en passief, waarbij de

pijngrens leidend is (geen stekende pijn, enige zeurende pijn is toegestaan, max NPRS 4)

• Er mag gestart worden met open keten oefeningen, met als voorwaarde juiste arthrokinematica:

start quadriceps oefeningen isometrisch / concentrisch / excentrisch zonder extra weerstand

Week 3 / 4: dag 14 – dag 28

• oefeningen week 2

• rechte beenabductie/adductie oefeningen

• open keten oefeningen uitbreiden binnen kwalitatieve ROM (denk om hoeveelheid belasting)

• Er mag gestart worden met quadriceps oefeningen isometrisch / concentrisch / excentrisch in

gesloten keten zonder weerstand: half squats, wall-sit, etc. (nog geen leg -press).

Week 5 / 6: dag 28 – dag 42

• Opbouwen belasting naar 100% op basis van reactiviteit en kwaliteit looppatroon

• Doorgaan met rechte beenabductie/adductie-oefeningen

• Doorgaan / verder uitbreiden met open en gesloten keten oefeningen

• Squat/wall-sit uitbreiden naar 90 graden knieflexie

Criteria om door te gaan naar fase II

• Goedkeuring arts bij policontrole (+/- 6 weken postoperatief)

• Knie is rustig en lopen zonder krukken gaat goed qua pijn/ zwelling, reactiviteit en vertrouwen van de patiënt

• ROM is 90 graden of meer

• Goede neuromuscuaire controle gehele keten

Fase II

• Behoud en verder uitbreiden van mobiliteit patella en kniegewricht

• Uitbreiden quadricepsoefeningen (zowel gesloten als open keten)

• Start cyclische trainingsvormen en (buitenshuis) fietsen

• Start joggen vanaf week 12

• Kwalitatief correcte uitvoering van neuromusculaire training: van statisch naar dynamisch en van voor-achterwaarts naar zijwaarts

• Start oefeningen met richtingsveranderingen zonder rotaties. Na 5 maanden dit uitbreiden met rotaties

• Limb Symmetry Index (LSI) > 80% voor quadriceps en hamstringkracht (na 6 maanden)

• LSI >80% voor een hoptestbatterij (na 6 maanden)