De meniscustransplantie operatie

De meniscustransplantatie
U bent opgenomen in de FocusKliniek Orthopedie van het Haaglanden Medisch Centrum locatie Bronovo. Als u aan de beurt bent komt er een bericht van de operatie afdeling en wordt u door een verpleegkundige naar de operatie afdeling gebracht. U komt dan op de voorbereidingskamer. Hier zullen een aantal vragen aan u worden gesteld, krijgt u een infuus en worden de profylactische antibiotica gegeven. Voordat u anesthesie krijgt wordt eerst de donormeniscus gecontroleerd. Als de donormeniscus goed bevonden wordt, wordt u naar de operatiekamer gebracht en krijgt u algehele narcose of een ruggenprik afhankelijk van wat u in het pre-operatief gesprek met de anesthesist heeft afgesproken. U krijgt 24 uur lang antibiotica omdat het implantaat lichaamsvreemd materiaal is. Dit is ook de reden waarom de operatie niet in dagbehandeling kan plaats vinden.

Time out procedure
Om vergissingen te voorkomen, markeert de orthopedisch chirurg de kant die geopereerd gaat worden met een watervaste stift. Bij uw aankomst op de operatiekamer wordt een zogenaamde ” time outprocedure ” uitgevoerd. Met een checklist gaat het operatieteam na of alle gegevens correct zijn en de juiste voorbereidingen zijn getroffen. De procedure is bedoeld om de veiligheid van de patient te vergroten, de kans op fouten zo klein mogelijk te maken en er zeker van te zijn dat er over de reden van de ingreep bij u en de orthopedisch chirurg geen misverstanden bestaan.

De operatie
Als eerste wordt de donormeniscus onder steriele omstandigheden geïnspecteerd en van een aantal hechtingen voorzien. Dan volgt de timeoutprocedure
en vervolgens wordt de anesthesie gegeven. Als de anesthesie ingewerkt is wordt de stabiliteit van de knie getest en worden de portals en de incisie op de knie gemarkeerd. Daarna wordt de knie steriel gemaakt en afgedekt. Als eerst wordt dan de artroscopie uitgevoerd. Er vindt een inspectie van het gewricht plaats en de kraakbeen schade wordt genoteerd. Als tweede worden de voorbereidingen getroffen om de donormeniscus in de knie te brengen. Eerst wordt het kapsel en de plaats waar de meniscus op het onderbeen komt te liggen geaviveerd. Daarna worden er 1 of 2 boortunnels in het onderbeen gemaakt die in de knie uitkomen. Ook wordt er een portal aan de achterzijde van de knie gemaakt om goed zicht op de fixatie van de meniscus te krijgen. Dit is tevens bescherming om vaat-zenuwletsel te voorkomen. Als deze voorbereidingen klaar zijn dan wordt een kleine incisie aan de voorzijde van de knie gemaakt en worden de hechting die aan de donormeniscus zitten door de boortunnels gehaald, wordt de meniscus in de knie getrokken en in de anatomische positie gebracht. Daarna wordt de achterzijde van de meniscus aan het kapsel gehecht via een zogenaamde” all inside techniek” om vaat-zenuwletsel te voorkomen. Verder naar voren wordt de meniscus met inside out hechting onder direct zicht gefixeerd aan het gewrichtskapsel. Ook worden de voorhoorn en achterhoorn van de meniscus op het onderbeen gefixeerd. Met behulp van de artroscopie camera wordt dan gecontroleerd of de donormeniscus goed vast zit en in positie blijft. Als dat zo is wordt de procedure beëindigd, de kleine wonden gehecht en het drukverband aangelegd.
 

Een of twee boortunnels worden in het onderbeen gemaakt om de donormeniscus in de knie te fixeren. Via de uitslaapkamer (recovery) gaat u naar de afdeling terug.

Door de onderstaande links aan te klikken krijgt u een video te zien hoe een donormeniscus in de knie wordt ingebracht.

Meniscustransplantatie 1

Meniscustransplantatie 2

Controle röntgenfoto na een laterale meniscustransplantatie