Operatie meniscusprothese

U bent opgenomen en bent op de afdeling Orthopedie. Als u aan de beurt bent komt er een bericht van de operatie afdeling en wordt u door een verpleegkundige naar de operatie afdeling gebracht. U komt dan op de voorbereidingkamer. Hier zullen een aantal vragen aan u worden gesteld, krijgt u een infuus en worden de profylactische antibiotica gegeven. U krijgt 24 uur lang antibiotica omdat het implantaat lichaamsvreemd materiaal is. Dit is ook de reden waarom de operatie niet in dagbehandeling kan plaats vinden.

Voordat u anesthesie krijgt wordt eerst de donormeniscus gecontroleerd. Als de donormeniscus goed bevonden wordt, wordt u naar de operatiekamer gebracht en krijgt u algehele narcose of een ruggenprik afhankelijk van wat u in het pre-operatief gesprek met de anesthesist heeft afgesproken.

Time out procedure

Om vergissingen te voorkomen, markeert de orthopedisch chirurg de kant die geopereerd gaat worden met een watervaste stift. Bij uw aankomst op de operatiekamer wordt een zogenaamde ” time out procedure ” uitgevoerd. Met een checklist gaat het operatieteam na of alle gegevens correct zijn en de juiste voorbereidingen zijn getroffen. De procedure is bedoeld om de veiligheid van de patiënt te vergroten, de kans op fouten zo klein mogelijk te maken en er zeker van te zijn dat er over de reden van de ingreep bij u en de orthopedisch chirurg geen misverstanden bestaan.

De operatie

Na de time out procedure wordt de anesthesie gegeven. Als de anesthesie ingewerkt is wordt de stabiliteit van de knie getest en worden de portals en de incisie op de knie gemarkeerd. Daarna wordt de knie steriel gemaakt en afgedekt. Als eerst wordt dan de artroscopie uitgevoerd. Er vindt een inspectie van het gewricht plaats en de kraakbeen schade wordt genoteerd. Daarna worden de voorbereidingen getroffen om een goed wondbed te maken waar het meniscus implantaat in vast gehecht kan worden en vervolgens in de loop van de tijd kan ingroeien. Vervolgens wordt de maat van het implantaat bepaald waarna het implantaat op maakt wordt gemaakt.

Via een kleine snee aan de voorzijde van de knie wordt met een speciale tang het op maat gemaakte implantaat in de knie gebracht. Eerst wordt de achterste hechting aan de achterhoorn gelegd en vervolgens wordt er verder van achter naar voren gehecht. De hechtingen aan de achterzijde zijn zogenaamde” all inside ” hechtingen om vaatzenuwletsel te voorkomen. Verder naar voren wordt het implantaat met inside out hechting onder direct zicht gefixeerd aan het gewrichtskapsel. Met behulp van de artroscopie camera wordt dan gecontroleerd of het meniscus implantaat goed vast zit en in positie blijft. Als dat zo is wordt de procedure beëindigd, de kleine wonden gehecht en het drukverband aangelegd.

Via de uitslaapkamer (recovery) gaat u terug naar de afdeling

 Dit is een illustratie hoe een meniscus implantaat in de “oude” meniscus wordt gehecht.

 Via de onderstaande link ziet u hoe een meniscus implantaat met behulp van een artroscopie in de knie wordt vastgehecht.