HMC meniscus studies

Studies in het Medisch Centrum Haaglanden op de afdeling Orthopedie

AIR 2 studie wordt nu opgestart, in totaal zullen 10 patiënten geincludeerd worden voor de Mediale Trammpolin meniscusprothese

status opstart fase

Studie naar de bloedvoorziening van de meniscus.

status, inclusie loopt volgens planning.

Studie naar de voorgeschiedenis van patiënten die een meniscustransplantatie ondergingen; wat kunnen we er van leren?

status: gepubliceerd

Lange termijn resultaten gevolgd met Bot- en Dexa scan

Status gepubliceerd

De Womet studie: NTR4867,

status afgerond en gepubliceerd

Doel van de studie is het valideren van een meniscus vragenlijst  in het Nederlands zodat we de resultaten van behandeling van meniscusletsels, meniscus substitutie en meniscus transplantaties beter kunnen beoordelen. En uiteindelijk een zogenaamde PROM (patient related outcome measure)  kunnen ontwikkelen. Het is een vragenlijst die in Canada is ontwikkeld is speciefiek voor de meniscus. Om de vragenlijst in Nederland te kunnen gebruiken moet deze volgens een bepaalde procedure vertaald en gevalideerd worden. De studie bevindt zich in de analyse fase. De verwachting is dat media 2015 de schrijffase kan starten.

Meniscus hechting studie: NTR4781

Status afgerond en gepubliceerd

Het betreft een retrospectieve studie naar de resultaten van 240 meniscushechtingen tussen 2006 en 2013. Het artikel is geschreven en ingestuurd voor publicatie. De resultaten laten zien dat laterale meniscushechtingen het beter doen dan mediale. Wanneer gelijktijdig een voorste kruisbandreconstructie vanwege instabiliteit en een meniscushechting plaats vindt zijn de resultaten beter dan bij geisoleerde meniscushechtingen. Maar de belangrijkste conclusie is dat het tijdsinterval tussen het ontstaan van het meniscusletsel en meniscushechting niet van invloed is op het resultaat cq de genezing van de gehechte meniscus.

link naar de publicatie: www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/pubmed/26516071

Hechtbaar of niet studie: NTR

Status afgerond en gepubliceerd

Het doel van deze studie is de intra en inter observer variatie te beoordelen op een mri van de knie of een meniscus wel of niet hechtbaar is. Daarnaast wordt gekeken naar welke MRI criteria echt van belang  zijn voor de beoordeling of een meniscus hechtbaar is of niet.  3 ervaren orthopeden en 3 ervaren radiologen hebben ieder 2 keer  met tenminste een interval tussen beide beoordelingen van 6 weken naar een serie van 80 mri’s gekeken  De studie bevindt zich in de schrijf fase.

Lange termijn onderzoek Meniscustransplantatie:

De resultaten van alle meniscustransplantaties worden continue gemonitord