Nabehandeling van een meniscustransplantatie

Nabehandeling van een meniscustransplantatie
Een wetenschappelijk bewezen nabehandelingprotocol voor meniscustransplantatie is er niet. De meeste auteurs beschrijven een periode met onbelast mobiliseren, gecombineerd met continue passieve bewegingen (CPM), met of zonder brace, gevolgd door een periode met progressieve belasting op geleide van pijn, zwelling en strekfunctie herstel. Contactsporten worden ontraden, fietsen gestimuleerd. De totale revalidatie duurt tussen de 9 en 12 maanden. Dit protocol dient als richtlijn voor een optimale behandeling. Wanneer er problemen tijdens de revalidatie optreden, moet dit protocol uiteraard worden aangepast met goedkeuring van de verantwoordelijke orthopeed. Tijdens de revalidatie zijn relatieve rust en ijsapplicatie zeker aanbevolen.

 0 – 6 Weken Postoperatief
Gedurende 3 weken na de operatie wordt fraxiparine 0,3 ml subcutane injecties voorgeschreven als bescherming tegen het ontstaan van een bloedstolsel in een ader van het onderbeen (trombose). Bij risico factoren op trombose (roken, anticonceptie pil, overgewicht, eerdere trombose en familiaire trombose) wordt fraxiparine langer en in een hogere dosering voorgeschreven.
Na de operatie zit er een drukverband om de knie. Het drukverband wordt na 2-3 dagen verwijderd. Soms wordt er een brace aangelegd. De dag na de operatie start het mobiliseren op krukken, waarbij de knie de eerste 3 weken tussen de 0 en 60 º mag worden bewogen. Uiteraard afhankelijk van de postoperatieve pijn en zwelling mag de knie beperkt worden belast. Door de bewegelijkheid langzaam op te voeren kan de pijn en zwelling beperkt blijven.
De eerste 6 weken mag de knie partieel belast worden (0-3 weken 25% en 4-6 weken 50%). Tijdens het partieel belast lopen moet de voet wel goed afgewikkeld worden. Afhankelijk van het functieherstel kan eventueel met CPM gestart worden. Overstrekken en verder dan 60 graden buigen in de eerste 3 weken na de operatie van de knie moet worden voorkomen. Er komt anders te veel druk op de donormeniscus waardoor mogelijk het proces van vastgroeien verstoord raakt. Een scharnierbrace voorkomt dit te ver strekken en buigen van de geopereerde knie. Afhankelijk van de pijn, zwelling en herstel van de bewegelijkheid kan gestart worden met gesloten keten oefeningen. Gesloten ketenoefeningen zijn oefeningen waarbij de voet altijd in contact blijft met een vaste ondergrond en ze zijn minder belastend voor de knie. Open keten oefeningen dienen er voor om specifiek bepaalde spiergroepen te trainen. Het doel is om tegen het einde van week 6 op 90º flexie te zitten.

Behandeling week 0 t/m 3
Beweging: 0-60º | Brace: 0-60º | Belasting: 25% | Oefeningen: Isometrische Quadricepsoefeningen, Patellamobilisatie, Heel glide (glijden van de heel 0-60º), Quads sets (beenstrekken 0-60º), Stretchen van de achillespees.

Behandeling week 4 t/m 6
Beweging: 0-90º | Brace: 0-90º | Belasting: 50% | Oefeningen: Isometrische Quadricepsoefeningen, Patellamobilisatie, Heel glide (glijden van de heel 0-90º), Quads sets (beenstrekken 0-90º), Stretchen van de achillespees.

7 – 12 Weken Postoperatief
Na 6 weken tot week 9 mag de knie progressief worden belast en verder dan 90º worden gebogen. Doel is tegen het einde van week 9 dat de knie volledig kan worden belast en tot 120º kan worden gebogen. De gesloten keten oefeningen kunnen verder worden uitgebreid. Uw fysiotherapeut weet precies wat er met gesloten keten oefeningen wordt bedoeld. Opgeleide van pijn en zwelling van de knie kunnen leg press roei- en fietsoefeningen worden geïntensiveerd.

Behandeling week 7 t/m 9
Beweging: 0-120º | Brace: vrij | Belasting: 100% | Oefeningen: Zoals uiteengezet voor de weken 4 tot en met 6, Gesloten keten oefeningen starten (legpress, roeien) , Uitvalbewegingen (squat / lunges) tussen 0 – 90º, Proprioseptieve oefeningen, Dynamische quadricepsoefeningen, Hometrainer.

Behandeling week 10 t/m 12
Beweging: vrij | Brace: af | Belasting: 100% | Oefeningen: Zoals uiteengezet voor de weken 7 tot en met 9, Gesloten keten oefeningen opvoeren, Uitvalbewegingen (squat / lunges) opvoeren, Proprioseptieve oefeningen, Dynamische quadricepsoefeningen, Hometrainer, Crosstrainer.

13 – 24 Weken Postoperatief
De knie mag progressief getraind worden. Proprioscepsis trainingen, open keten oefeningen kunnen worden gestart. Wanneer het geopereerde been na 24 weken 80% of meer van de kracht van het niet geopereerde been heeft mag zonder beperkingen getraind worden. Geadviseerd wordt om high-impact activiteiten (duurloop, zaal- en contactsporten) vermijden. Fietsen daarentegen moet gestimuleerd worden.

Behandeling week 13 t/m 18
Beweging: 0-120º | Brace:vrij | Belasting:100% | Oefeningen: Zoals uiteengezet voor de weken 10 tot en met 12, Gesloten keten oefeningen verder opvoeren, Uitvalbewegingen (squat / lunges) opvoeren, Proprioseptieve oefeningen, Dynamische quadricepsoefeningen, Hometrainer, Crosstrainer, Starten met open keten oefeningen.

Behandeling week 19 t/m 24
Beweging: 0-120º | Brace: vrij | Belasting: 100% | Oefeningen: Zoals uiteengezet voor de weken 13 tot en met 18, Gesloten keten oefeningen verder opvoeren, Uitvalbewegingen (squat / lunges) , Proprioseptieve oefeningen, Dynamische quadricepsoefeningen, Hometrainer, Crosstrainer, Open keten oefeningen opvoeren. Zwemoefeningen mn borst crawl, schoolslag kan knie klachten geven.