Nationale meniscus studies

De AIR2 studie

De studie onderzoek de veiligheid en de prestatie van de trammpolin meniscusprothese.

De AIR2-studie is met het nummer NL9805 geregistreerd in een klinische studiedatabase op www.TrialRegister.nl.

Informatie over de studie vindt u via deze link

ZonMW heeft 2 multicentre studies gefinancieerd

De STARR trail: NTR4511

In deze studie worden 2 behandelingen van meniscusletsels bij jonge mensen vergeleken; behandeling met fysiotherapie of behandeling met behulp van een artroscopie. Beide behandelingen zijn bewezen effectief en worden in de praktijk toegepast, maar er is wereldwijd geen onderzoek gedaan om deze therapieën te vergelijken. Door loting wordt bepaald of u het fysiotherapie traject of het operatieve traject (artroscopie) gaat volgen. Overigens wordt de fysiotherapie als u aan deze studie meedoet vergoed door uw verzekeraar ongeacht hoe u verzekerd bent.

Starr-trial

De Escape studie: NTR3908

Een meniscusscheur wordt in Nederland vaak behandeld met een kijkoperatie waarbij een stukje van de aangedane meniscus wordt verwijderd. Het is de meest uitgevoerde operatie binnen de Orthopedische chirurgie. De meerwaarde van een operatie ten opzichte van een behandeling met fysiotherapie is echter nooit aangetoond. Het doel van deze studie is om de effectiviteit en kosten-effectiviteit te bepalen van zowel een kijkoperatie als een behandeling bestaande uit fysiotherapie bij patiënten met een scheur in hun meniscus. Alle patiënten tussen de 45 en 70 jaar waarbij op een MRI-scan een scheur in de meniscus is gevonden worden benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Ook bij deze studie wordt als u mee doet de fysiotherapie door uw zorgverzekeraar vergoed.

Escape Trail