Kijkoperatie van de knie

Inleiding
In overleg met uw orthopedisch chirurg krijgt u een kijkoperatie (artroscopie) van uw knie omdat u een beschadiging heeft aan uw meniscus. Als de operatie goed verloopt, mag u in principe nog dezelfde dag naar huis. De ingreep wordt in het HMC+ locatie Bronovo uitgevoerd. In de folder vindt u uitleg over deze ingreep.Wat is een kijkoperatie?
Een beschadiging aan de meniscus komt veel voor. Soms geneest de meniscus spontaan. Als dit niet zo is, is een operatie nodig. Dit kan tegenwoordig meestal met een kijkoperatie. Bij een kijkoperatie maakt de orthopedisch chirurg twee of drie kleine sneetjes in uw knie. Door een van de openingen schuift hij vervolgens een dun buisje met een cameraatje waarmee hij uw kniegewricht kan bekijken. Voor goed zicht wordt uw gewricht tijdens de ingreep voortdurend gespoeld. Via de andere opening(en) brengt de orthopedisch chirurg instrumenten in voor de behandeling van uw meniscus.

Voordelen van een kijkoperatie
In plaats van één grote snede, zoals bij een gewone operatie, zijn er bij een kijkoperatie maar twee of drie kleine sneden nodig. De orthopedisch chirurg kan met een kijkoperatie bovendien een groter deel van uw kniegewricht bekijken. Het herstel na een kijkoperatie verloopt sneller omdat de wondjes kleiner zijn. U kunt uw werkzaamheden dus ook sneller hervatten. Ook zijn de risico’s op complicaties bij een kijkoperatie kleiner dan bij een gewone operatie. Elke kijkoperatie is uniek. Houdt u er daarom rekening mee dat de revalidatie en de periode van herstel per persoon verschillend kan zijn

type meniscusscheuren

Voorbereiding op de kijkoperatie
Preoperatief onderzoek
Zodra de operatiedatum bekend is, verwijst een doktersassistente u naar het preoperatieve spreekuur. U wordt onderzocht door een anesthesioloog en een opnamearts. Een anesthesioloog is een medisch specialist op het gebied van verdoving, narcose en pijnbestrijding. Zij gaan na of er nog bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn voor de ingreep en de verdoving. Denkt u aan ziekte of medicijngebruik.
Bent u ergens allergisch voor of bent u overgevoelig voor jodium? Geeft u dit dan door aan de anesthesioloog of opnamearts. De kijkoperatie gebeurt onder algehele of plaatselijke verdoving. Plaatselijke verdoving kan gecombineerd worden met een slaapmiddel zodat u niets van de operatie merkt. De anesthesioloog bespreekt met u welke vorm van verdoving het beste voor u is. Tevens heeft u een afspraak met de apotheker of diens assistent om de medicatie die u thuis gebruikt vast te stellen.
U krijgt van de anesthesioloog een folder mee met uitleg over de verdoving.

Eten en drinken
U moet voor de ingreep nuchter zijn. U mag daarom de avond vóór de operatie vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken. Bent u dit, door wat voor omstandigheden dan ook, vergeten? Geef dit dan altijd door aan de anesthesioloog. Het kan zijn dat de operatie niet door kan gaan.

Elleboogkrukken
Na de operatie moet u een paar dagen of langer met elleboogkrukken lopen. Wilt u deze daarom bij uw opname alvast meenemen?
Krukken zijn verkrijgbaar bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vegro thuiszorgwinkels, telefoon (0800) 288 77 66 of kijk op www.vegro.info. U kunt de krukken zo mogelijk natuurlijk ook lenen van vrienden of familie.
Instructies hoe u met krukken moet omgaan, vindt u elders op deze site  www.meniscustransplantatie.nl/handige-revalidatie-tips-1 en in de folder ‘Het lopen met behulp van elleboogkrukken’. Deze folder krijgt u op de polikliniek van een doktersassistente.

Waar u verder rekening mee moet houden
• U krijgt na de operatie een drukverband om uw knie. Neemt u daarom ruimzittende kleding mee.
• Omdat de verdoving mogelijk nog niet helemaal uitgewerkt is, mag u na de operatie niet zelf naar huis rijden.
• Omdat u op krukken loopt en nog voorzichtig aan moet doen met uw knie, is het prettig als er thuis iemand is die u na de operatie kan opvangen.

De kijkoperatie

Opname
U krijgt van een doktersassistente op de polikliniek Orthopedie uitleg over uw opname en op welke afdeling u zich kunt melden. U krijgt van hen specifieke informatie mee over de afdeling waar u wordt opgenomen. Het is belangrijk dat u deze informatie van tevoren goed doorleest.

Time-outprocedure
Om vergissingen te voorkomen, markeert de orthopedisch chirurg de kant die geopereerd moet worden met een watervaste viltstift. Bij uw aankomst op de operatiekamer wordt de zogenoemde ‘time-outprocedure’ uitgevoerd. Met een checklist gaat het operatieteam na of alle gegevens correct zijn en de juiste voorbereidingen zijn getroffen. Tevens wordt de operatie, inclusief de mogelijke risico’s van de ingreep, nog een keer met u doorgenomen. Deze procedure is bedoeld om de veiligheid van de patiënt te vergroten, de kans op fouten zo klein mogelijk te maken en er zeker van te zijn dat er over de reden en de aard van de ingreep bij u en de orthopedisch chirurg geen misverstanden bestaan.

De ingreep
De kijkoperatie duurt ongeveer een half uur. Wanneer u een ruggenprik (plaatselijke verdoving) heeft gekregen, kunt u meekijken op een beeldscherm. De orthopedisch chirurg legt uit wat u ziet. De scheur wordt gehecht of het beschadigde deel wordt verwijderd. Dit hangt af van de plaats van de scheur en de kwaliteit van uw meniscus. Wordt uw meniscus gehecht? Dan kan het nodig zijn dat de orthopedisch chirurg aan de kant van de hechting (binnen- of buitenzijde van de knie) een extra opening moet maken. Dit is soms nodig zodat de meniscus goed aan het kapsel kan hechten waardoor extra schade wordt voorkomen. Soms kan de orthopedisch chirurg nieuwe hechttechnieken toepassen waarmee de meniscus helemaal in het gewricht wordt gehecht. Een extra opening is dan niet nodig. Het hechten van de meniscus heeft op de langere termijn als voordeel dat de kans op artrose (slijtage) minder groot is. Maar niet elke scheur kan gehecht worden.

Na de kijkoperatie
Na de operatie blijft u ongeveer een uur op de uitslaapkamer. Als alles goed met u gaat, gaat u terug naar de afdeling. Voordat u naar huis gaat, komt de orthopedisch chirurg of diens assistent in principe langs om uitleg te geven over de operatie en de behandeling die u heeft gehad. Het kan een enkele keer gebeuren dat dit in verband met andere operaties niet mogelijk is.
U mag uit bed als u weer voldoende gevoel heeft in uw benen. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u dezelfde avond nog naar huis. U kunt in de loop van de dag weer gewoon eten, maar vooral drinken is erg belangrijk.

Wondjes
U mag het drukverband na drie dagen verwijden. Na de operatie heeft u twee of drie kleine wondjes. Indien de wondjes nog niet dicht zijn, zou u ze kunnen afplakken met een pleister. Douchen na het verwijderen van het drukverband is geen probleem, in bad gaan wordt afgeraden totdat de wondjes helemaal dicht zijn.

Is uw meniscus gehecht?
Is uw meniscus gehecht? Dan moet u vier tot zes weken met krukken lopen. U mag de knie niet helemaal buigen (maximaal 100 graden). U mag bijvoorbeeld niet hurken, in kleermakerszit zitten, enzovoort. Als u uw knie te ver buigt, kan het zijn dat er te veel druk op de meniscus komt te staan waardoor deze niet goed kan vastgroeien. Om te voorkomen dat u uw knie te ver buigt, krijgt u meestal een zogenoemde brace.
U mag uw knie wel helemaal strekken. Na zes weken mag u uw knie weer volledig belasten. Als u sport, mag u dit na drie maanden weer opbouwen naar uw oude niveau. U mag dan op een vlakke ondergrond ook weer hardlopen.

Is een gedeelte van uw meniscus verwijderd?
Is er een gedeelte van uw meniscus verwijderd? Dan mag u uw knie de eerste drie dagen na de operatie niet te zwaar belasten. Het is verstandig dat u dan met krukken loopt. U mag uw been wel volledig bewegen. Dit is ook goed om een trombosebeen te voorkomen. Buig en strek uw knie voorzichtig door uw bovenbeenspieren aan te spannen. Als uw kraakbeen niet beschadigd is, functioneert uw knie naar verwachting na zes weken voor ongeveer tachtig procent weer normaal. Belangrijk is wel dat de binnenmeniscus sneller herstelt dan de buitenmeniscus.

Controle
Na tien tot veertien dagen heeft u een belafspraak met de orthopedisch consulent, zij zal tijdens dit gesprek informeren naar uw herstel. Na ongeveer zes weken komt u nog een keer voor controle retour bij uw orthopedisch chirurg of diens assistent, afhankelijk van het herstel wordt de verdere aanpak met u besproken. U kunt uiteraard ook al uw vragen stellen.
Beide afspraken krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis.
Afhankelijk van de behandeling en de beschadiging krijgt u na de operatie fysiotherapie, de orthopedisch chirurg zal dit met u bespreken.

Leefregels

1. Probeer uw been in rust zoveel mogelijk hoog te houden, dit gaat de zwelling tegen
2. Beweeg uw enkel met regelmaat na de operatie om zwelling te voorkomen
3. Uw geopereerde been mag volledig belast worden, op geleide van de pijn
4. Pijnmedicatie kunt u afhankelijk van de pijn gebruiken, paracetamol is hier goed voor. Lees voor gebruik de bijsluiter

Complicaties

Complicaties bij een kijkoperatie komen zelden voor. Maar er is een kleine kans op een:

1. Langdurige forse zwelling
2. Bloeding
3. Ontsteking van het kniegewricht
4. Trombose. Er is dan een bloedstolsel ontstaan dat een ader in uw been verstopt. Om dit te voorkomen, krijgt u voordat u met ontslag gaat een injectie met  een bloedverdunnend middel.

Neem contact op met uw orthopedisch chirurg als:

De hele knie dik wordt en/of meer pijn gaat doen

1. De knie warm aanvoelt en/of rood wordt
2. Als u niet meer op het been kunt staan, terwijl u dit eerder wel kon.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan contact op met de polikliniek van de FocusKliniek Orthopedie 088 9792445 maandag t / m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur

FocusKliniek Orthopedie

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling

Spoedeisende Hulp:
MCH Bronovo 088 9794445
MCH Westeinde 088 9792380

Spoedeisende Hulp HMC