Nieuws

Kunstmeniscus

8 juni 2022

Op 7 April 2022 werd de eerste Trammpolin meniscusprothese, in het kader van de AIR2 studie in het HMC , in Nederland geplaatst. Het betreft een veiligheidsstudie waarin 10 patiënten geincludeerd zullen worden.

Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

19 november 2021

Gisteren werd het artikel “Vroege reconstructie voorste kruisband of oefentherapie na kruisband ruptuur gepubliceerd waarin de uitkomsten van de Compare-trail worden beschreven. Het artikel is te vinden via Ned Tijdschr Geneeskunde 2021;165:D6083

Trammpolin® meniscus prothese

15 oktober 2021

De FocusKliniek van het HMC is 1 van de 3 klinieken in Nederland die mee doet aan de AIR2 studie.In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Er kunnen in totaal 10 patiënten deelnemen. Voor deze klinische studie is goedkeuring verleend door de Medisch Ethische Toetsingscommissie METC […]

Presentatie meniscusfluorescentie

5 juni 2021

Op 11 mei 2021 gaf Peter van Schie een presentatie met de titel : Intra operative assessment of the vascularisation of a cross-section of the meniscus using near-infrared fluorescence imging, tijdens het ESSKA Congres in Milaan. Het is een onderzoek waarin we willen kijken of we tijdens een meniscus operatie de bloedvoorziening in de meniscus […]

Promotie Robert van der Wal

Op 1 juni 2021 promoveerde Robert van der Wal op het Proefschrift Meniscal Problems; to repair and to replace in Leiden. Het proefschrift beschrijft de studies die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd bij patiënten die een meniscustransplantatie ondergingen. Ook komen de resultaten van meniscushechtingen aan de orde en wordt de validatie van de WOMET […]