Nieuws

Trammpolin® meniscus prothese

15 oktober 2021

De FocusKliniek van het HMC is 1 van de 3 klinieken in Nederland die mee doet aan de AIR2 studie.In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Er kunnen in totaal 10 patiënten deelnemen. Voor deze klinische studie is goedkeuring verleend door de Medisch Ethische Toetsingscommissie METC […]

Presentatie meniscusfluorescentie

5 juni 2021

Op 11 mei 2021 gaf Peter van Schie een presentatie met de titel : Intra operative assessment of the vascularisation of a cross-section of the meniscus using near-infrared fluorescence imging, tijdens het ESSKA Congres in Milaan. Het is een onderzoek waarin we willen kijken of we tijdens een meniscus operatie de bloedvoorziening in de meniscus […]

Promotie Robert van der Wal

Op 1 juni 2021 promoveerde Robert van der Wal op het Proefschrift Meniscal Problems; to repair and to replace in Leiden. Het proefschrift beschrijft de studies die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd bij patiënten die een meniscustransplantatie ondergingen. Ook komen de resultaten van meniscushechtingen aan de orde en wordt de validatie van de WOMET […]

Publicatie in Acta Orthopedica

9 februari 2021

November 2020 was een drukke publicatie maand. Er werden 2 artikelen gepubliceerd over de behandeling van knie problemen. Het 1ste artikel gaat over de behandeling van meniscusletsels en het 2de artikel over de behandeling van andere, niet meniscusletsels in de knie.

Publicatie in KSSTA journal

22 november 2020

Recent werd het artikel: Meniscal allograft transplantation in The Netherlands door oa van der Wal en van Arkel gepubliceerd. Het is hier te vinden