Voorbereiding meniscustransplantatie

Voorbereiding meniscustransplantatie
Als u op de polikliniek komt met de vraag of er bij u een indicatie bestaat een meniscustransplantie uit te voeren is het belangrijk dat u de gegevens over de knie beschikbaar hebt. Bijvoorbeeld de operatieverslagen, rontgenfoto’s en of MRI’s. Er kan dan worden beoordeeld hoe de stand van zaken in de knie is. Zijn de gegevens ouder dan 6 maanden dan wordt een nieuwe staande knie foto gemaakt om de beenas te controleren. Er wordt meestal een nieuwe MRI gemaakt om goed de maten van de knie op te kunnen nemen. Dit is een MRI volgens een speciaal protocol, vaak voldoen externe MRI;’s niet voor dit speciale doel; het kunnen meten van de knie maten. Aan de hand van de maten van de knie kan een geschikt donormeniscus worden besteld. Soms hebben de patiënten een recente artroscopie ondergaan en zijn de beelden op video vastgelegd zodat ze op de polikliniek bekeken kunnen worden. Soms kan er twijfel bestaan over de mate van kraakbeen schade of de stabiliteit van de knie. Er kan dan besloten worden een diagnostische artroscopie uit te voeren. Wanneer er een goede indicatie is voor een meniscustransplantatie en aan de hand van de MRI de maten van de knie zijn bepaald kan de donormeniscus worden besteld.

De maten van de donormeniscus

De donormeniscus wordt besteld bij BisLife (klik hier voor meer informatie)  in Leiden. Op het aanvraagformulier voor de donormeniscus worden gegevens vermeldt zoals lengte, gewicht en geslacht en daarnaast de maten van de knie en of het om de linker of rechterknie gaat en over de mediale of laterale meniscus. Het kan enige tijd duren voordat de geschikte donormeniscus is gevonden. Het is niet zodat er een aantal donormenisci op voorraad liggen en die van de plank kunnen worden gehaald. Is de geschikte donormeniscus gevonden dan komt er een bericht van de BisLife naar de polikliniek orthopedie en als dan de donormeniscus goed wordt bevonden wordt de betreffende patiënt gebeld en volgt er een afspraak om de gehele procedure door te nemen en de operatie te plannen. Het is niet zo dat een meniscustransplantatie binnen 24 uur en bij nacht en ontij worden uitgevoerd. de donormeniscus is enige tijd houdbaar en zodoende kan de operatie in goed overleg worden gepland.

Wanneer de operatiedatum vast staat en de procedure nogmaals met u is doorgenomen en alle wetenschappelijke vragenlijsten zijn ingevuld gaat u bij de anesthesist langs. Meestal lukt het om op de zelfde dag als het polikliniek bezoek door de anesthesist gezien te worden.

Vragenlijsten
Zowel zoor als na de operatie vragen wij u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit doen wij om te weten hoe het met u gaat en om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.
De vragenlijsten worden digitaal afgenomen . de eerste keer zal het op de polikliniek gebeuren, maar na de operatie krijgt u via de mail de vragenlijst toe gestuurd. Dit zal zijn 6 maanden, 12 maanden, 2 en 5 jaar na de operatie.

Hieronder vindt u een link over de PROMS vragenlijst

Proms waarom?