Indicatie meniscusprothese

De indicatie voor een meniscusprothese is net iets anders dan voor een meniscustransplantatie met een donormeniscus. Bij een meniscusprothese moeten zowel de voor- en achterhoorn aanhechtingen van de eigen meniscus nog intact zijn. De meniscusprothese wordt als het ware ingehecht in het verwijderde gedeelte van de eigen meniscus. En vult daarmee het ontstane defect in de eigen meniscus op. De meniscusprothese kan niet aan het bot van het onderbeen worden vast gehecht. Doordat de aanhechting van de voor en achterhoorn nog vast zit aan het tibiaplateau kan de meniscus na een meniscusprothese die is ingehecht weer zijn functie in de knie vervullen. Zijn de voor en achterhoorn van de meniscus afwezig dan komt met voor een donor meniscustransplantatie in aanmerking.

Voor een meniscusprothese komen patienten in aanmerking patienten die langer dan 6 maanden na het verwijderen van een groot gedeelte van de meniscus pijnklachten in de knie blijven houden. De knie moet wel stabiel zijn, de beenas moet neutraal zijn en er mag geen ernstige kraakbeen schade zijn. En het meniscus implantaat moet in de oude meniscus kunnen worden gehecht. Dit kan alleen als de aanhechting van de achter- en voorhoorn van de meniscus op de tibia nog aanwezig is en net als de perifere rand. De Body Mass Index (BMI) moet kleiner zijn dan 35. Voor de buiten meniscus geldt nog extra dat de meniscusweefselbrug over de popliteuspees intact moet zijn.

De gerandomiseerde multicentre studie  gaat de standaard behandeling na mediale meniscectomie (debridement van het rest meniscusdeel) vergelijken met de mediale meniscusprothese.

Zowel voor als na de operatie worden diverse vragenlijsten ingevuld, vergelijkbaar aan de scorelijsten bij de meniscustransplantatie patienten. de studie kan pas gestart worden als er goedkeuring is van de Medisch Ethische Commissie. Dit laat nog even op zich wachten.