Voorbereiding meniscus implantaat

Als u op de polikliniek komt met de vraag of voor een meniscusimplantaat in aanmerking komt is het belangrijk dat u de gegevens over de knie beschikbaar hebt. Bijvoorbeeld de operatieverslagen, rontgenfoto’s en of MRI’s. Er kan dan een oordeel worden gevormd over de stand van zaken in de knie. Zijn de gegevens ouder dan 6 maanden dan wordt een nieuwe staande knie foto gemaakt om de beenas te controleren. Is er een MRi gemaakt en als die niet ouder is dan 6 maanden dan is dat heel nuttig die te beoordelen. daar kan op gezien worden of de voor en achteraanhechting van de eigen meniscus nog intact zijn.En tewvens kan beoordeeld worden of de perifere meniscus rim goed genoeg is om dhet meniscus imlantaat op vast te hechten. Is de MRI van oudere datum dan wordt een ieuse gemaakt om boven staande goed in kaart te brengen. Soms hebben de patienten een recente artroscopie ondergaan en zijn de beelden op video vastgelegd zodat ze op de polikliniek bekeken kunnen worden. Soms kan er twijfel bestaan over de mate van kraakbeen schade of de stabiliteit van de knie. Er kan dan besloten worden een diagnostische artroscopie uit te voeren.
Wanneer er een goede indicatie is voor een meniscus implantaat kan de operatie verder besproken en gepland worden.

Er zijn meerdere maten voor de mediale meniscus, voor lateraal is er een maat.