Nieuws

Artroscopieën van de knie

1 mei 2020

Ik kreeg de vraag of het zinvol is om trombose en antibiotica profylaxe te geven bij artroscopieën van de knie. In de richtlijn artroscopie van de knie 2019 zijn deze vragen niet meegenomen terwijl ze wel in de richtlijn knie artroscopie 2010 stonden. Behalve de publicatie van de pod(k)ast studie  was er geen nieuwe literatuur over deze […]

SSL Certificaat

2 april 2020

Sinds vandaag heeft de website een SSL-certificaat waardoor deze beveiligd is. Goed nieuws dus en makkelijker te gebruiken.

Verdediging proefschrift

13 maart 2020

Het proefschrift “Changing our treatment of degeneratieve meniscal tears op deze datum verdedigd worden door Victor van de Graaf echter door de Corona crisis kon dit helaas niet doorgaan. Een aantal artikelen uit dit proefschrift zijn al verwerkt in de teskten van deze site.  Later dit jaar zal de formele verdediging plaats gaan vinden.

Martini Sport Symposium

24 januari 2020

Tijdens het Martini Sport Symposium Groningen gaf van Arkel uitleg over de behandeling van de degeneratieve meniscus en welke gevolgen dit voor voor de chirurgische therapie. De titel was The degenerative meniscus; the end of meniscal surgery as we know it? Het antwoord is ja; soms kan spontane genezing afgewacht worden, bij een knie op slot dient […]

Proefschrift Susanne Eijgenraam

22 januari 2020

Op deze datum verdedigd Susanne Eijgenraam haar proefschrift met de titel “The Meniscus Matters” in hert Erasmus Medisch Centrum. Ook zij pleit voor een Paradigma shift naar besluitvorming rond de meniscus die meer op wetenschappelijke basis berust. Ook de resukltaten van de STARR trail wordne in dit proefschrift gepersenteerd. HMC heeft aan deze trail mee […]